Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MEGSCHOICE.COM

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2020

1. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Trang web https://megschoice.com/ đặt ra các điều khoản sử dụng mà bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này, bao gồm chính sách quyền riêng tư áp dụng cho trang web của chúng tôi (“Chính sách quyền riêng tư”) và bạn đồng ý tuân theo chúng.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

3.1 Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của chúng tôi và các tài liệu được xuất bản trên đó. Những tác phẩm đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới.

Tất cả các quyền đó được dành cho chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi. Với tư cách là khách truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn có thể tải xuống một bản sao của tài liệu chỉ cho mục đích xem riêng tư, phi thương mại của riêng bạn.

Không được phép sao chép hoặc phân phối cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại hoặc kinh doanh nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

3.2 Bạn không được sửa đổi bản giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

Ngoài ra, bạn không được bao gồm liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc hiển thị nội dung trang web của chúng tôi được bao quanh hoặc đóng khung hoặc được bao quanh bởi tài liệu không có nguồn gốc từ Chúng tôi mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

3.3 Tư cách của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp nào được xác định) với tư cách là tác giả của tài liệu trên trang web của chúng tôi phải luôn được thừa nhận.

3.4 Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy mọi bản sao tài liệu bạn đã tạo .

3.5 Tất cả các nhãn hiệu thương mại được sử dụng trên trang web của chúng tôi là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

4. SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

4.1 Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi:

4.1.1 Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.

4.1.2 Theo bất kỳ cách nào trái pháp luật, gian lận hoặc có bất kỳ mục đích hoặc tác động trái pháp luật hoặc gian lận nào.
4.1.3 Vì mục đích gây tổn hại hoặc cố gắng làm tổn hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

4.1.4 Gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung của chúng tôi dưới đây.

4.1.5 Để truyền tải hoặc yêu cầu gửi bất kỳ quảng cáo hoặc tài liệu khuyến mãi nào không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác).

4.1.6 Cố ý truyền bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút, ngựa Trojan, sâu máy tính, bom hẹn giờ, trình ghi thao tác gõ phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ thiết bị nào, phần mềm hoặc phần cứng máy tính.

4.2 Bạn cũng đồng ý không truy cập mà không có thẩm quyền, can thiệp, làm hỏng hoặc làm gián đoạn:

4.2.1 bất kỳ phần nào trên trang web của chúng tôi;

4.2.2 bất kỳ thiết bị hoặc mạng nào lưu trữ trang web của chúng tôi;

4.2.3 bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp trang web của chúng tôi; hoặc

4.2.4 bất kỳ thiết bị, mạng hoặc phần mềm nào được sở hữu hoặc sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

5. TÍNH NĂNG TIN NHẮN VÀ SỬ DỤNG NỘI DUNG

5.1 Bất cứ khi nào bạn sử dụng tính năng cho phép bạn tải tài liệu lên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn phải tuân thủ phần này.

Bạn cam kết rằng bất kỳ đóng góp nào như vậy đều tuân thủ các tiêu chuẩn đó. Bạn không có khiếu nại pháp lý đối với việc xuất bản bất kỳ tài liệu nào được tải lên trang web của chúng tôi.

5.2 Trang web của chúng tôi có thể mang lại cơ hội cho bạn truyền tải các tin nhắn liên quan đến nhiều tính năng khác nhau bao gồm email, bảng tin và phòng trò chuyện (“Tính năng tin nhắn”).

5.3 Khi chúng tôi cung cấp bất kỳ Tính năng tin nhắn nào, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng cho bạn về loại dịch vụ được cung cấp, nếu dịch vụ đó được kiểm duyệt và hình thức kiểm duyệt nào được sử dụng (bao gồm cả con người hay kỹ thuật).

Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, giám sát hoặc kiểm duyệt bất kỳ Tính năng tin nhắn nào mà chúng tôi cung cấp trên trang web của mình và chúng tôi loại trừ rõ ràng trách nhiệm pháp lý của mình đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc người dùng sử dụng bất kỳ Tính năng tin nhắn nào trái với quy định của chúng tôi.