Quyền riêng tư và Cookies

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn thông qua việc sử dụng trang web này và các ứng dụng di động mang thương hiệu của Megschoice. Đồng thời, chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Các phần dưới đây giải thích cách thực hiện việc này.
Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân qua trang web của mình, trước khi gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào lên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng bạn được thông báo về:
– Mục đích thu thập thông tin
– Thông tin sẽ được sử dụng để làm gì
– Danh tính của bất kỳ ai khác mà thông tin sẽ được cung cấp và họ sẽ sử dụng thông tin đó để làm gì
– Cách bạn có thể yêu cầu bản sao của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này để cải thiện chức năng, cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn và điều chỉnh quảng cáo trên mạng xã hội của chúng tôi.

Bảo vệ dữ liệu

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn và cách bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin chúng tôi lưu giữ về bạn.

Về quyền riêng tư chống gian lận

Cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp nếu bạn nêu lên mối lo ngại về gian lận hoặc tham nhũng bằng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Về quyền riêng tư bảo vệ trẻ em

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn như thế nào nếu bạn cho chúng tôi biết điều gì đó khiến bạn lo lắng hoặc điều đó đã xảy ra với bạn hoặc trẻ em.